Gmina Ozimek pozyskała dotację w wysokości 4,5 miliona złotych na modernizację sieci ciepłowniczej. Oszczędności w kosztach przesyłu ciepła, oszacowano na kilkaset tysięcy złotych rocznie.

Realizowane zadanie pn. „Modernizacja magistrali sieci ciepłowniczej miasta Ozimek. Nowy Polski Ład - Nowe Ciepło” zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Umowę pomiędzy Gminą Ozimek, a wykonawcą inwestycji - konsorcjum firm DOMTOM PLUS Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. – Partner I, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WARMETECH I” Zbigniew Prajs – Partner II podpisano 13 marca 2024 r.

Przedmiotem umowy jest modernizacja sieci ciepłowniczej w mieście Ozimek w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość zadania po przeprowadzonym przetargu wyniosła 4 095 900,00 zł.

„Zamieniamy technologię budowy sieci napowietrznej na podziemną w rurach preizolowanych, co da nam wymierne korzyści. Spółka obliczyła, że dzięki modernizacji sieci szacunkowe oszczędności roczne wyniosą 200 000 złotych. Dodatkowo sieć jest już znacznie wyeksploatowana, a po modernizacji zagwarantuje nam bezpieczeństwo w przesyle ciepła” – mówi z zadowoleniem Roland Wrzeciono, Prezes PGKiM.

„Jako spółka zajmująca się budownictwem inżynieryjnym z dwudziestokilkuletnim doświadczeniem, będziemy realizować inwestycję, jako lider konsorcjum trzech firm. Pod naszym nadzorem będzie prowadzona modernizacja, dzięki której Ozimek zyska nową sieć ciepłowniczą. Zmieni to radykalnie wizerunek miasta” - komentuje Prezes Domtom Plus sp. z o.o. Dominik Andrysiak.

„Zielona transformacja Gminy Ozimek zakłada m.in. inwestycje w rozwój infrastruktury ciepłowniczej miasta. Podniesie to bezpieczeństwo przesyłu ciepła, ponieważ rurociąg ma już ponad 30 lat i wymaga kompleksowej modernizacji. Poprawi to także estetykę miasta poprzez przeniesienie napowietrznych elementów systemu cieplnego w kanały podziemne, co finalnie przyniesie nam duże oszczędności” – dodaje Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek.

Galeria
 do góry