Przestrzegamy mieszkańców przed firmami wykonawczymi, które w ostatnim czasie pojawiają się na terenie Gminy Ozimek oferując odpłatne bądź nieodpłatne usługi w zakresie dofinansowań do wymiany kotłów oraz sporządzenia wniosków w ramach Programu „Czyste Powietrze”, czasami powołując się także na współpracę z Urzędem Gminy i Miasta w Ozimku bądź Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina Ozimek, na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Opolu, prowadzi nieodpłatny punkt doradczy. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

A co powinno budzić niepokój? Oferta „darmowego urządzenia”, perspektywa szybkiego montażu, brak kwot w umowie, brak gwarancji, ale też brak wiarygodnych informacji o firmie i jej przedstawicielu. Trzeba pamiętać, że wybierając wykonawcę, robi się to na własne ryzyko. Dlatego warto wcześniej zrobić lokalne rozeznanie rynku, choćby wśród znajomych lub rodziny.

Niestety nieuczciwe praktyki uderzają w najmniej zamożnych beneficjentów „Czystego Powietrza", dla których przewidziano sfinansowanie nawet 100 proc. ekoinwestycji. Przedstawiciele firm przedstawiają udział w Programie „Czyste Powietrze” jako „totalnie bezkosztowe”, co nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, gdyż kwota dofinansowania stanowi kwotę netto.

Przed podpisaniem umowy skontaktuj się z pracownikiem urzędu w celu uzyskania rzetelnych informacji dotyczących Programu „Czyste Powietrze” – 77 46 22 852!

 do góry