Gmina Ozimek otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg w naborze wniosków na 2023 rok. To dodatkowe środki, które będą przeznaczone wyłącznie na remont dróg lokalnych.

Finansowe wsparcie pozyskano na zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O – ul. Korczaka w m. Ozimek”. Wnioskowane wsparcie to: 198 786,84 zł.

W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia na długości 143 m. Szczegółowy zakres inwestycji przedstawimy po procedurze wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Ulica Korczaka w Ozimku wymaga kompleksowego remontu (fot. MW).
Ulica Korczaka w Ozimku wymaga kompleksowego remontu (fot. MW).
 do góry