Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zapraszamy mieszkańców Aglomeracji Opolskiej do zapoznania się ze  Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz przekazania swoich spostrzeżeń i opinii w wyznaczonym terminie konsultacji.

Termin konsultacji: od 15 listopada do 8 grudnia 2023 r.

Projekt dokumentów i formularz uwag oraz zasady i tryb ich zgłaszania dostępne są na stronie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska: https://www.aglomeracja-opolska.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-konsultacjach-strategii-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-0

JAK MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH?

  1. Przeczytaj projekt Strategii ZIT z wraz Prognozą oddziaływania na środowisko.
  2. Wyraź swoją opinię za pomocą formularza, który znajduje się w załączniku.
  3. Prześlij wypełniony formularz na adres: biuro@ao.opole.pl. 
  4. Pamiętaj o terminie konsultacji.
  5. Przyjdź na dyżur z ekspertami/autorami Strategii ZIT i dowiedz się więcej o planowanych działaniach.
 do góry