Rozwój sportu w Gminie Ozimek w I półroczu 2023 - podpisano umowy dotacyjne

W dniu 30 stycznia 2023 r. Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek podpisał umowy dotacyjne z klubami sportowymi na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w pierwszym półroczu bieżącego roku.

W wyniku wyboru ofert w otwartym konkursie wniosków wybrano sześć podmiotów, którym udzielono dotacji na łączną kwotę 200 000 zł. Wspólne podpisanie umów było również okazją do spotkania się społeczników działających w klubach sportowych naszej gminy i rozmów o planach na najbliższą, wiosenną rundę boiskowych zmagań oraz bieżących potrzebach.

W spotkaniu z Burmistrzem Ozimka udział wzięli: Grzegorz Bronder (KS Krasiejów), Wiktor Włodarczyk (KS Szczedrzyk), Michał Fijałkowski (KS Szczedrzyk), Mateusz Pinkawa (UKS Athletic Ozimek, GMKS Ozimek, KS Krasiejów), Tomasz Michalak (KS Małapanew, GMKS Ozimek), Adam Łapot (KS Małapanew), Michał Grabowski (LZS Grodziec) oraz Myroslav Demchenko (LZS Grodziec).

 

Poniżej przedstawiamy podział dotacji dokonanej Zarządzeniem Burmistrza Ozimka nr OR.0050.10.2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie decyzji o wysokości przyznanej dotacji w otwartym konkursie wniosków na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w 2023 r. – I tura:

 

NAZWA KLUBU

TYTUŁ ZADANIA

WYSOKOŚĆ DOTACJI

UKS Athletic

„Radość! Pasja! Wychowanie! Rozwój sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci z Gminy Ozimek”

10 000 zł

Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy Ozimek

„Szkolenie młodzieży w wieku 12-19 lat z Gminy Ozimek”

34 000 zł

Klub Sportowy Krasiejów

„Ułatwienie publicznego dostępu do kultury fizycznej osób dorosłych z terenu Gminy Ozimek poprzez udział w zajęciach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez Klub Sportowy Krasiejów”

51 000 zł

Klub Sportowy Szczedrzyk

„Rozwój sportu kwalifikowanego w dyscyplinie piłki nożnej w I półroczu 2023 r.”

16 000 zł

Klub Sportowy Małapanew

„Udział drużyny Klubu Sportowego Małapanew w rozgrywkach ligowych”

73 000 zł

Ludowy Zespół Sportowy Grodziec

„Wspieranie rozwoju sportu w zakresie piłki nożnej oraz upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej i sportu”

16 000 zł

 

SUMA

200 000 zł

Podpisanie umów dotacyjnych
Podpisanie umów dotacyjnych
Galeria
 do góry