Burmistrz Ozimka informuje, iż Uchwałą nr LIV/496/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2022 r. od 1 lutego 2023 r. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość wynosi 31 zł. W przypadku, gdy na daną nieruchomość została złożona deklaracja, w której właściciel oświadczył, że posiada przydomowy kompostownik miesięczna stawka jest pomniejszona o 2 zł od osoby zamieszkałej.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
 do góry