Zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Ozimek zajmuje się bezpośrednio Urząd Gminy i Miasta. Informujemy, że w przypadku stwierdzenia zaśnieżenia powodującego utrudnienie ruchu drogowego, należy sprawę zgłosić pracownikowi UGiM, w godzinach pracy urzędu pod numerami telefonów: 77 46 22 864 lub 77 46 22 849; lub w którymkolwiek sołectwie na drogach gminnych sołtysowi danej wsi.

W przypadku wystąpienia zaśnieżenia na drogach powiatowych zgłoszenia można kierować do Obwodu Drogowego w Chrząstowicach pod nr 77 421 96 84 lub 605 424 010 (w godzinach od 7:00 do 15:00), a poza tymi godzinami do dyżurnego akcji zimowej, pod nr telefonu 694 907 485 lub 604 428 460, w dni wolne można dzwonić całodobowo.

Utrzymaniem zimowym dróg wojewódzkich na terenie Gminy Ozimek prowadzi ZDW Oddział Terenowy w Oleśnie, kontakt interwencyjny : 34 350 91 90 lub 504 029 645 

Utrzymaniem zimowym dróg krajowych na terenie gminy (tj. DK 46 Częstochowska w Grodźcu, Warszawska w Ozimku oraz Schodni) zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu posiadająca telefon interwencyjny 77 474 67 69, 602 156 703 lub 608 072 438.

Wszystkich właścicieli pojazdów samochodowych prosi się o ich usunięcie z poboczy dróg, tak aby nie utrudniały one odśnieżania pracującym pługom. Przypominamy mieszkańcom gminy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. nakłada na właścicieli posesji obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, natomiast ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nakłada na właścicieli gruntów przyległych do drogi utrzymanie zjazdów to znaczy, że  usuwanie śniegu z tej części pasa drogi nie należy do jej zarządcy.

Akcja Zima w Gminie Ozimek - informacje
Akcja Zima w Gminie Ozimek - informacje
 do góry