Z okazji 60 rocznicy nadania praw miejskich Ozimkowi Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dolina Małej Panwi” zorganizowała Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Ozimku. Impreza ta została objęta patronatem przez Burmistrza Ozimka Mirosława Wieszołka. W turnieju wzięło udział 7 trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych naszej gminy, które 30 maja br. stanęły do rywalizacji w ozimskim domu kultury.

Najpierw uczestnicy zostali poproszeni o napisanie indywidualnego testu z wiedzy o mieście i gminie Ozimek. Następnie drużyny udały się na trasę gry miejskiej, podczas której rozwiązywały zadania związane z ciekawymi miejscami i obiektami naszego miasta. Na ostateczny wynik drużyny składała się suma punktów zdobytych przez zawodników drużyny w teście i grze terenowej. Ostateczny wynik poszczególnych drużyn przedstawia się następująco:

I miejsce - PSP nr 3 w Ozimku (106 pkt.)

II miejsce - PSP nr 1 w Ozimku (104 pkt.)

III miejsce - PSP w Szczedrzyku (94 pkt.)

IV miejsce - PSP w Dylakach (89 pkt.)

V miejsce - PSP w Grodźcu (88,5 pkt.)

VI miejsce - PSP w Krasiejowie (86,5 pkt.)

VII miejsce - PSP w Antoniowie (78 pkt.)

Uroczyste wręczenie nagród dla trzech zwycięskich drużyn oraz podziękowań dla pozostałych uczestników odbędzie się w trakcie Dni Ozimka tj. 19.06.2022 (niedziela) o godz. 16.15.

Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju za zaangażowanie i chęć pogłębiania wiedzy o miejscu, w którym żyjemy!

Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Ozimku
Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Ozimku
 do góry