Referaty

STANOWISKO DS. OSOBOWYCH I BHP

I. Do podstawowych zadań stanowiska ds. kadr w szczególności należy:

 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu.
 2. Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy pracowników, wykorzystywaniem przez nich urlopów wypoczynkowych i poddawaniu się pracowników badaniom lekarskim z godnie z kodeksem pracy.
 3. Sporządzanie sprawozdań obowiązujących na danym stanowisku.
 4. Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością w Urzędzie.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z organizacją staży zawodowych i praktyk zawodowych.
 7. Prowadzenie akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy Ozimek..
 8. Prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu.
 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
 2. prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy pracowników, wykorzystywaniem przez nich urlopów wypoczynkowych i poddawaniu się pracowników badaniom lekarskim z godnie z kodeksem pracy,
 3. prowadzenie archiwizacji dokumentów Urzędu.


II. Do podstawowych zadań stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy należy:

 1. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie.
 2. Okresowa analiza bhp, stwierdzanie zagrożeń zawodowych, przeprowadzanie kontroli warunków pracy i zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp.
 3. Przygotowywaniem projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących wypadków przy pracy, rejestracją i przechowywaniem dokumentów z tym związanych oraz udziałem w dochodzeniach powypadkowych.
 • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 887 668