Plan pracy poszczegółnych Komisji Rady Miejskiej przedstawiają niżej zamieszczone załączniki

Załączniki:
 do góry