Wykaz jednostek

 

 1. Szkoła Podstawowa w Antoniowie.
  http://www.spantoniow.ozimek.pl
 2. Szkoła Podstawowa w Dylakach.
  http://www.pspdylaki.ozimek.pl
 3. Szkoła Podstawowa w Grodźcu.
  http://www.pspgrodziec.ozimek.pl
 4. Szkoła Podstawowa w Krasiejowie.
  http://www.spkrasiejow.ozimek.pl
 5. Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku.
  http://www.pspszczedrzyk.ozimek.pl
 6. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku.
  http://www.psp1.ozimek.pl
 7. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozimku.
  http://www.sp2.ozimek.pl
 8. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku.
  http://www.sp3.ozimek.pl
 9. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach.
  http://www.pp3dylaki.ozimek.pl
 10. Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie.
  http://www.pp5krasiejow.ozimek.pl
 11. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku.
  http://www.pp6szczedrzyk.ozimek.pl
 12. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku.
  http://www.pp1.ozimek.pl
 13. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku.
  http://www.pp2.ozimek.pl
 14. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku.
  http://www.pp4.ozimek.pl
 15. Żłobek Samorządowy w Ozimku.
  http://www.zso.ozimek.pl
 16. Dom Kultury w Ozimku.
  http://www.dk.ozimek.pl
 17. Gminny Zakład Oświaty 
 18. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
  https://oiipsozimek.pl/

 

 

Na terenie Gminy i Miasta Ozimek jest 13 sołectw.

 

Sołectwo Antoniów - sołtys Magdalena Kotula 

Sołectwo Biestrzynnik - sołtys Edyta Czaplik

Sołectwo Chobie - sołtys Magdalena Panitz 

Sołectwo Dylaki - sołtys Barbara Starzycka 

Sołectwo Grodziec - sołtys Zdzisław Adamski 

Sołectwo Jedlice - sołtys Agnieszka Golonka 

Sołectwo Krasiejów - sołtys Tadeusz Markulak 

Sołectwo Krzyżowa Dolina - sołtys Bernard Sklorz 

Sołectwo Mnichus - sołtys Irena Kokot 

Sołectwo Nowa Schodnia- sołtys Leszek Jaremko 

Sołectwo Pustków - sołtys Norbert Feliks 

Sołectwo Schodnia - sołtys Julita Widera 

Sołectwo Szczedrzyk - sołtys Iwona Feliks

 do góry