Komisja Finansowo- Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

1. Jan Polaczek – Przewodniczący
2. Marceli Biskup – Z-ca Przewodniczącego
3. Marek Elis – członek
4. Aldona Koczur – członek
5. Marcin Kowalewski – członek
6. Bernard Sklorz - członek

 

 do góry