Do zakresu działania urzędu należy:

1) rejestracja stanu cywilnego,

2) prowadzenie ksiąg cywilnych i wydawanie z nich odpisów,

3) przyjmowanie oświadczeń wynikających z przepisów ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego,

4) organizacja uroczystości związanych z zawarciem związku małżeńskiego oraz długoletnim pożyciem małżeńskim,

5) wydawanie decyzji przewidzianych ustawą - Prawo o aktach stanu cywilnego i Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

6) prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego,

7) współpraca z innymi organami w sprawach dotyczących prowadzenia ksiąg stanu cywilnego w zakresie urodzin, małżeństw i zgonów.


Kierownikiem USC jest Ewa Bronder - pok. nr 18, tel. w. 802.

 do góry