Referaty

URZĄD STANU CYWILNEGO

Do podstawowych zadań wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego należy:

 1. Rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzanych w księgach stanu cywilnego.
 2. Przyjmowanie oświadczeń wynikających z przepisów ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego:
 • a) o wstąpieniu w związek małżeński,
 • b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • c) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
 1. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu.
 2. Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 3. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 4. Przyjmowanie oświadczeń ojca o uznaniu ojcostwa.
 5. Przyjmowanie przy uznaniu ojcostwa oświadczenia rodziców, o nazwisku dziecka.
 6. Przyjmowanie oświadczenia małżonków o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
 7. Przyjmowanie pisemnego oświadczenia rodziców dziecka o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia.
 8. Odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
 9. Wpisywanie do polskich ksiąg zagranicznego aktu stanu cywilnego.
 10. Umiejscawianie zagranicznych aktów stanu cywilnego.
 11. Wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego.
 12. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.
 13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk w tym:
 • a) wydawanie decyzji o zmianie imion,
 • b) wydawanie decyzji o zmianie nazwisk,
 • c) wydawanie decyzji o powrocie do pisowni imienia lub nazwiska.


Kierownikiem USC jest Ewa Bronder - pok. nr 18, tel. w. 802.

 • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 887 482