Referaty

STANOWISKO DS. INFORMATYKI

Do podstawowych zadań stanowiska ds. informatyki należy:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z informatyzacją Urzędu, a w szczególności:
 • a) tworzenie i aktualizacja podmiotowej strony www.ozimek.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych,
 • b) budowa zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy poprzez: - analizę potrzeb oraz planowanie rozwoju oprogramowania, - zakup i wdrażanie oprogramowania, - nadzór nad eksploatacją oprogramowania,
 • c)  administrowanie serwerami i bazami danych Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy,
 • d) administrowanie siecią teleinformatyczną,
 • e) zarządzanie dostępem do internetu,
 • f)  zapewnienie ochrony zasobów informacyjnych znajdujących się w sieci Urzędu,
 • g) opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem w Urzędzie polityki bezpieczeństwa,
 • h) konfigurowanie i administrowanie oprogramowaniem systemowym i siecią komputerową w stopniu umożliwiającym zabezpieczenie danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem,
 • i)  archiwizacja danych,
 • j)  wykonywanie zadań „administratora sieci informatycznej”,
 • k) nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz funkcjonowania poczty elektronicznej,
 • l)  udzielanie pomocy pracownikom w sprawach związanych z eksploatacją sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • m)nadzór nad wykonywaniem usług gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego,
 • n) dokonywanie naprawy sprzętu komputerowego w ramach posiadanych kwalifikacji,
 • o) prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Referatem kieruje bezpośrednio Sekretarz Gminy - pok. nr 115, tel. w. 837.

 

 • Data aktualizacji: 2020-10-22 17:03
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 887 593