Informacje o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci dla Gminy Ozimek.

Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2023 oraz statystycznej liczbie dzieci dla Gminy Ozimek.

Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2023 oraz statystycznej liczbie dzieci dla Gminy Ozimek.

 

Na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 Października 2017r., o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2029) Gmina Ozimek ogłasza:

 

  1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2022 wynosi w przeliczeniu na 1 ucznia:

 

Przedszkola i oddziały przedszkolne – 16 454,17 zł rocznie (1 371,18 zł – miesięcznie)

 

  1. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2022 r., w przedszkolach i                

     oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ozimek:

Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę Ozimek:                                                                      591

W tym:

  • Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego   7
  • Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem   25
  • Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych   11

 do góry