Informacje o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci dla Gminy Ozimek.

Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2024 oraz statystycznej liczbie dzieci dla Gminy Ozimek

Informacja o podstawowej kwocie dotacji na rok 2024 oraz statystycznej liczbie dzieci dla Gminy Ozimek.

 

Na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r., o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400) Gmina Ozimek ogłasza:

 

  1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2024 po I aktualizacji wynosi w przeliczeniu na 1 ucznia:

 

Przedszkola i oddziały przedszkolne – 17 871,49 zł rocznie (1 489,29 zł -miesięcznie).

 

  1. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2023 r. w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ozimek:

 

Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ozimek : 613

 

w tym:

 

  • liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego : 8
  • liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem: 22
  • liczba dzieci uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych: 10
 do góry