Informacje Burmistrza Ozimka z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - sprawozdania, analizy

Od początku 2012 roku  w Polsce obowiązuje nowa ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach. Wprowadzone  rozwiązania narzucają  samorządom nowe obowiązki  i kompetencje  - przepisy te mają  promować czystość i odpowiedzialność  gminy za wszystkie odpady z jej terenu  oraz od każdego mieszkańca.

Wszystkie gminy mają obowiązek wdrożenia nowych przepisów,  tak aby nowy system mógł zacząć działać od 1 lipca 2013 roku. 

Poniżej prezentujemy przewodnik po nowych przepisach i obowiązkach.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o odpadach - przewodnik
Wszystko co powinieneś wiedzieć o odpadach - przewodnik
Załączniki:
 do góry