Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek.

Załączniki:
 do góry