Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności - obowiązuje od 01.07.2014 roku.

Załączniki:
 do góry