Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Gminy Ozimek oraz ustalenia stawki tej opłaty - obowiązuje od 20.03.2015 roku.

Załączniki:
 do góry