Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązuje od 01.07.2014 roku.

Załączniki:
 do góry