Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek - obowiązuje od 01.04.2016 roku.

Załączniki:
 do góry