UCHWAŁA NR LVII/539/23 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Załączniki:
 do góry