Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - obowiązuje od 16 marca 2022 roku.

Załączniki:
 do góry