Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku

Załączniki:
 do góry