28 lipca 2020 r. Sejmik Województwa Opolskiego Uchwałą nr XX/193/2020 przyjął "Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego", którego zapisy obowiązują od 19 sierpnia 2020 r.

W "Programie ochrony powietrza dla województwa opolskiego" zawarty jest również Plan Działań Krótkoterminowych, który zawiera informacje dotyczące:

 • działań krótkoterminowych (informacyjnych, edukacyjnych, ostrzegawczych, operacyjnych), które powinny być wdrożone w sytuacjach wystąpienia ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza;
 • działań krótkoterminowych (informacyjnych, ostrzegawczych, operacyjnych), które powinny być wdrożone w sytuacjach wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza;
 • procedur postępowania w trakcie wystąpienia sytuacji wskazujących na konieczność wdrożenia Planu działań krótkoterminowych [czyli w przypadku ogłoszenia alarmu I stopnia (100 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w pomiarach z ostatniej doby) lub II stopnia (150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w pomiarach z ostatniej doby)];
 • trybu wdrażania i ogłaszania działań krótkoterminowych.

Poziomy ostrzegania.

System informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń oraz wprowadzania określonych działań jest oparty na trzech poziomach ostrzegania:

 • Poziom 1 – ostrzeżenie dotyczące ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych  lub docelowych zanieczyszczeń w powietrzu;
 • Poziom 2 – dotyczący wystąpienia przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa lub ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu;
 • Poziom 3 – dotyczący wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego lub ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Zalecane środki ostrożności dla mieszkańców.

Grupy ludności

Ogłoszenie Alarmu I stopnia

(poziom 2 jakości powietrza)

Ogłoszenie Alarmu II stopnia

(poziom 3 jakości powietrza)

Ogół ludności

-rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

-ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenie w kominku.

-unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

-nie wietrz pomieszczeń,

-nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

 

 

 

 

 

Wrażliwe grupy ludności 

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroby wieńcowy)
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

-ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

-nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

-osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świst) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

-unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenie w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

-unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,

-nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

-osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świst) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-nie wietrz pomieszczeń,

-nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zalecenia dodatkowe

-zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi.

 

 

-zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-stosowania środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem.

 

 do góry