Informacje o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci dla Gminy Ozimek.

Informacja o podstawowej kwocie dotacji na 2020 rok oraz statystycznej liczbie dzieci dla Gminy Ozimek aktualizacja na październik 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029) Gmina Ozimek ogłasza :

 

  1.        Podstawowa kwota dotacji na 2020 rok-aktualizacja na październik 2020 rok wynosi

w przeliczeniu na 1 ucznia :

Przedszkola i oddziały przedszkolne  – 13 822,88 zł rocznie ( 1 151,91 zł – miesięcznie)

  1.        Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2020 r. w przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ozimek :

 

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ozimek

594

W tym : liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia

specjalnego

15,66

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

17

Statystyczna liczba dzieci zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

0

 do góry