Informacje o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci dla Gminy Ozimek.

Informacja o podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok oraz statystycznej liczbie dzieci dla Gminy Ozimek.

Na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029) Gmina Ozimek ogłasza :

 

  1. Podstawowa kwota dotacji na 2021 rok wynosi w przeliczeniu na 1 ucznia :

Przedszkola i oddziały przedszkolne  – 15 004,33 zł rocznie ( 1 250,36 zł – miesięcznie)

  1. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2020 r. w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ozimek :

 

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ozimek

608

W tym : liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia

specjalnego

15

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

19

Statystyczna liczba dzieci zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

0

 

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi : zgodnie z art. 44 ww. ustawy podstawowa kwota dotacji ulega aktualizacji dwa razy w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym miesiącu roku budżetowego.

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci nastąpi w październiku roku budżetowego.

 do góry