Informacje o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci dla Gminy Ozimek.

Informacja o podstawowej kwocie dotacji na 2018 rok oraz statystycznej liczbie dzieci dla Gminy Ozimek aktualizacja na październik 2018 r.

Na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029) Gmina Ozimek ogłasza :

 

  1.        Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok – po aktualizacji na październik 2018 roku  wynosi

w przeliczeniu na 1 ucznia :

Przedszkola i oddziały przedszkolne  – 11 608,65 zł rocznie ( 967,38 zł – miesięcznie)

  1.        Statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2018 r. w przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ozimek :

 

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ozimek

579,67

W tym : liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia

specjalnego

11,66

 

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

16,33

Statystyczna liczba dzieci zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

0

 

 

 do góry