Selektywna zbiórka odpadów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyte baterie i akumulatory można składować w specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych:

  1. we wszystkich placówkach oświatowych ( przedszkolnych i szkolnych ) Gminy Ozimek,
  2. w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku,
  3. w placówkach handlowych

Baterie i małe elektroodpady można również oddać do Miejskiego Punktu Eletroodpadów znajdującego się naprzeciw Domu Kultury.

 

 do góry