Selektywna zbiórka odpadów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

11 września 2015 r. sejm uchwalił nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ustawa będzie obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Nowe przepisy wprowadzają szereg rozwiązań, które powinny przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce.

Zgodnie z nowymi przepisami to producent/wprowadzający sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, które powstają z produktów wprowadzanych przez niego na krajowy rynek, również wtedy gdy obowiązki te będą realizowane za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Nowa ustawa zwiększyła możliwości nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ustawa zobowiązuje duże sklepy, o powierzchni przeznaczonej do sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kw., do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Nadal nieodpłatnie można oddać zużyty sprzęt (o wymiarze przekraczającym 25 cm) tego samego rodzaju przy kupnie bądź dostawie nowego. Natomiast prowadzący punkt serwisowy jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna. Zarazem dystrybutor oraz prowadzący punkt serwisowy mogą odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Antoniowie przy ul. Powstańców Śl. 54 (wjazd od ulicy Ozimskiej) prowadzonego przez firmę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest w następujących godzinach:

poniedziałek     700 - 1500,

wtorek             900 - 1700,

środa                700 - 1500,

czwartek          900 - 1700,

piątek               700 - 1500,

sobota            800 - 1200.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać podczas zbiórek akcyjnych organizowanych w II i IV kwartale każdego roku zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej w zakładce - Gospodarka odpadami- Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu eletrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawany w sklepie, dostarczany do PSZOK-u lub oddawany podczas zbiórki akcyjnej powinien być kompletny. Za niekompletny uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi! Grozi za to kara grzywny do 5000,00 zł. Zużyte urządzenia zawierają szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają do gleby, wody i powietrza.

 do góry