Gminny Program Rewitalizacji Gminy Ozimek na lata 2024-2030 - uchwała Nr LXVI/637/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 października 2023r.

Załączniki:
 do góry