Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ozimek do konsultacji

Konsultacje projektu uchwały trwają od 1 grudnia 2022r. do 13.01.2023r. (ogłoszenie o zmianie terminu zakończenia w załączniku). 

Załączniki:
 do góry