Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji Gminy Ozimek

Załączniki:
 do góry