Układ drogowy Gminy Ozimek tworzy sieć dróg w układzie funkcjonalnym podzielonym na następujące kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne.

Do sieci podstawowej zaliczono następujące drogi:

–        droga krajowa Nr 46 prowadzona ulicami Warszawska (Schodnia) – Częstochowska (Grodziec),

–        droga wojewódzka Nr 463 prowadzona od granicy z gm. Turawa przez Dylaki (ul. Ozimska), Antoniów (ul. Powstańców Śląskich), Ozimek (ul. Powstańców Śląskich, ul. Wyzwolenia), Krasiejów (ul. Zamoście) do granicy z gminą Kolonowskie,

–        drogi powiatowe prowadzone ulicami:

 • Ozimek – Kotórz Mały (1706 O): ul. Powstańców Śl. (Schodnia), ul. Ozimska (Pustków), ul. Ozimska i Opolska (Szczedrzyk),
 • Ozimek – Przywory (1712 O): ul. Kolejowa i Daniecka (Ozimek, Nowa Schodnia),
 • Krasiejów – Krzyżowa Dolina – Krośnica (1713 O): ul. Szkolna (Krasiejów), ul. Powstańców Śl. (Krzyżowa Dolina),
 • DW 463 – Biestrzynnik – Dylaki (1732 O): ul. Ozimska i Cmentarna (Biestrzynnik), ul. Cmentarna (Dylaki),
 • Grodziec – Zębowice (1738 O): ul. Tartaczna (Grodziec), ul. Wiejska i Kuziory (Chobie),
 • DW 463 – Mnichus – DK 46 (1739 O): ul. Leśna,
 • Antoniów – Szczedrzyk (1740 O): ul. Jedlicka (Antoniów), ul. Feniks (Jedlice),
 • Ozimek – Krasiejów (1742 O): ul. Brzeziny w Ozimku i Krasiejowie,
 • DK 46 – Krzyżowa Dolina (1744 O): ul. Opolska,
 • Zębowice – Chobie – DK 46 (1758 O): przez Chobie,
 • Grodziec – Chobie (1762 O): ul. Wiejska w Chobiu,
 • Ozimek (1771 O) ul. Opolska i Częstochowska,
 • Strzelce Opolskie – Krasiejów (1807 O): ul. Sporacka (Krasiejów),
 • Kadłub – Spórok (1816 O),

–        drogi gminne pokazano w załącznikach.

Łączna długość sieci dróg publicznych na terenie Gminy Ozimek wynosi 182,08 km, z czego:

–        droga krajowa – 16,2 km,

–        droga wojewódzka – 17,6 km,

–        drogi powiatowe – 49,9 km,

–        drogi gminne – 98,3 km.

Wskaźnik gęstości dróg publicznych wynosi 1,14 km/km2, a uwzględniając tylko tereny zainwestowane i nie zalesione wskaźnik ten wzrasta do wartości 2,84 km/km2.

Załączniki:
 do góry