• Polecamy korzystanie z serwisu https://ozimek.e-mapa.net/ gdzie są zamieszczone wszystkie opracowania planistyczne.

  • Rejestr aktów planowania przestrzennego Gminy Ozimek

 

PLANY MIEJSCOWE

Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia z naniesionym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego Nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 5 listopada 2020 r.

- tekst uchwały


Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 3 listopada 2020 r. poz. 2958. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Ustalenia planu zawarte są w formie tekstowej i graficznej:

- tekst uchwały

- rysunek planu (bez naniesionego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego)

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwały Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.

- tekst rozstrzygnięcia


Uchwała Nr XXIV/329/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.

- tekst uchwały wraz z rysunkiem (bez naniesionego rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego)

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.64.2021.AB z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/329/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.

- tekst rozstrzygnięcia

Uchwała Nr XXIV /232/ 12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzynnik ( Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. poz. 1752 )

- rysunek planu

- tekst uchwały

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Uchwała Nr XLIV/420/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dylaki. Uchwała opublikowana w ( Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 64 dnia 11 czerwca 2010 r. poz. 851).

- rysunek planu

- tekst uchwały

Uchwała Nr XXXIV/216/17  Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi GRODZIEC opublikowana  (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego dnia 14 marca 2017 r. Poz. 796)

- rysunek planu

- tekst uchwały

- uzasadnienie

- podsumowanie

Opracowanie łączne z planem miejscowości Szczedrzyk


Uchwała Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia) – (Dz.U.Woj. Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. Nr 26 poz. 446).

Mapa 1
Mapa 2
Tekst uchwały


Uchwała Nr XXIII/150/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 14 czerwca 2016 r. poz. 1300. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

tekst uchwały

rysunek planu

Podsumowanie do dokumentu "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "

Uzasadnienie do dokumentu "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Uchwała Nr XXX/279/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów, ( Dz.U.Woj. Opolskiego z dnia 31 marca 2009 r. Nr 21 poz. 362)


- rysunek planu
tekst planu


UCHWAŁA NR XLII/400/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PARKU TRIASOWEGO DINOPARK w KRASIEJOWIE ( Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 29 z dnia 12 marca 2010 r. poz. 431)


- rysunek planu
- tekst planu

 


Uchwała Nr XXXV/348/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/279/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krasiejów opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 19 z dnia 17 lutego 2010 r. poz. 296.

UCHWAŁA Nr LI/354/98 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 15 czerwca 1998 roku w sprawie uchwalenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek, dotyczącej wsi Krzyżowa Dolina.

- tekst uchwały

- rysunek uchwały

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia z naniesionym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego Nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 5 listopada 2020 r.

- tekst uchwały


Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 3 listopada 2020 r. poz. 2958. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Ustalenia planu zawarte są w formie tekstowej i graficznej:

- tekst uchwały

- rysunek planu (bez naniesionego rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego)

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwały Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.

- tekst rozstrzygnięcia


Uchwała Nr XXIV/329/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.

- tekst uchwały wraz z rysunkiem (bez naniesionego rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego)

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.64.2021.AB z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/329/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.

- tekst rozstrzygnięcia


UCHWAŁA WAŻNA TYLKO PRZY GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA.

Uchwała Nr XXXVIII/245/01 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej
i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską, (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r. Nr 108 poz. 906)

- tekst uchwały

- rysunek planu

Opracowanie łączne z planem miejscowości Szczedrzyk.


Uchwała Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia) – (Dz.U.Woj. Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. Nr 26 poz. 446).

Mapa 1
Mapa 2
Tekst uchwały

UWAGA, MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI SCHODNIA JEST TYLKO W CZĘŚCI UCHWALONY OD STRONY POŁUDNIOWEJ ULICY WARSZAWSKIEJ (rejon ul. Brzozowej, ul. Powstańców Śląskich oraz ul. Ciepłowniczej ) 

 

Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia z naniesionym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego Nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 5 listopada 2020 r.

- tekst uchwały


Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 3 listopada 2020 r. poz. 2958. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Ustalenia planu zawarte są w formie tekstowej i graficznej:

- tekst uchwały

- rysunek planu (bez naniesionego rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego)

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwały Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.

- tekst rozstrzygnięcia


Uchwała Nr XXIV/329/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.

- tekst uchwały wraz z rysunkiem (bez naniesionego rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego)

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.64.2021.AB z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/329/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.

- tekst rozstrzygnięcia


UCHWAŁA WAŻNA TYLKO PRZY GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA.

Uchwała Nr XXXVIII/245/01 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej
i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską, (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r. Nr 108 poz. 906)

- tekst uchwały

- rysunek planu

 

Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia z naniesionym rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego Nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 5 listopada 2020 r.

- tekst uchwały


Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 3 listopada 2020 r. poz. 2958. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Ustalenia planu zawarte są w formie tekstowej i graficznej:

- tekst uchwały

- rysunek planu (bez naniesionego rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego)

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.59.2020.AB z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie uchwały Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.

- tekst rozstrzygnięcia


Uchwała Nr XXIV/329/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.

- tekst uchwały wraz z rysunkiem (bez naniesionego rozstrzygnięcia Wojewody Opolskiego)

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.64.2021.AB z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie uchwały Nr XXXVIII/329/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia.

- tekst rozstrzygnięcia


UCHWAŁA WAŻNA TYLKO PRZY GAZOCIĄGU WYSOKIEGO CIŚNIENIA.

Uchwała Nr XXXVIII/245/01 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej
i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską, (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2001 r. Nr 108 poz. 906)

- tekst uchwały

- rysunek planu

Uchwała Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia) – (Dz.U.Woj. Opolskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. Nr 26 poz. 446).

Mapa 1

- Mapa 2


Tekst uchwały


Uchwała Nr XXIII/150/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 14 czerwca 2016 r. poz. 1300. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

tekst uchwały

rysunek planu

Podsumowanie do dokumentu "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "

Uzasadnienie do dokumentu "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "


Uchwała Nr XXXIV/312/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczedrzyk i Pustków ( część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia). Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 11 października 2013 r. poz.2171. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

- tekst uchwały wraz z rysunkiem


Uchwała Nr XII/120/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków ( część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia ). Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 136, dnia 7 grudnia 2011 r. poz. 1652. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

- tekst uchwały

- rysunek planu


 do góry