Z dniem 1 stycznia 2024r. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku jest Pan ARTUR CIEŚLIK-zwany dalej "IOD"  .

IOD pełni swoją funkcję na podstawie umowy z ACSEC Sp. z o.o. o numerze S.271.25.2023.BD z dnia 27 grudnia 2023 r. oraz Zarządzenia Burmistrza Ozimka nr OR.0050.3.2024 z 2 stycznia 2024r. .

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. +48 669 110 329

lub adresem email: artur.cieslik@politykabezpieczenstwa.com.pl

 do góry