Działalność gospodarcza

Transport

ZEZWOLENIE  NA WYKONYWANIE REGULARNYCH  PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM NA TERENIE GMINY

 Podstawa prawna:

 Art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

/Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm. /

 Wymagane dokumenty:

 Wniosek zawierający następujące dane: - wzór wniosek pobierz

Oznaczenie przedsiębiorcy /imię i nazwisko, nazwa/ , miejsce zamieszkania /siedziba/, przedmiot i obszar działalności objęty wnioskiem, określenie rodzaju pojazdów jakimi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie, określenie zakresu zezwolenia.

Do wniosku dołącza się:

* kserokopię licencji ; 

* proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki,

* godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych,

* długość linii komunikacyjnej podana w kilometrach i odległości między przystankami kursy * liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie    z rozkładem jazdy;

* schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;  * potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków     dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;

* zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach    przystankowych na przystankach;

* cennik;

* wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

 Opłaty w zależności od okresu ważności zezwolenia:

 do 1 roku – 100,00 zł; 

do 2 lat – 150,00 zł;

do 3 lat – 200,00 zł; 

do 4 lat – 250,00 zł

do 5 lat – 300,00 zł.

Sposób wnoszenia opłaty skarbowej:

 Gotówka w kasie Urzędu Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B

lub na konto Gmina Ozimek siedziba :  Urzędu Gminy i Miasta

Nr 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział Ozimek.


ZEZWOLENIE  NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM NA TERENIE GMINY

 Podstawa prawna:

 Art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

/Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm. /

 Wymagane dokumenty:

 Wniosek zawierający następujące dane: - wzór wniosek - pobierz

Oznaczenie przedsiębiorcy /imię i nazwisko, nazwa/ , miejsce zamieszkania/siedziba/, przedmiot i obszar działalności objęty wnioskiem, określenie rodzaju pojazdów jakimi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie, określenie zakresu zezwolenia.

Do wniosku dołącza się:

  • kserokopię licencji ;
  • informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych,
  • długość linii komunikacyjnej podana w kilometrach i odległości między przystankami
  •  liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.

 Opłaty w zależności od okresu ważności zezwolenia:

 do 1 roku – 50,00 zł;

do 2 lat – 75,00 zł; 

do 3 lat – 100,00 zł; 

do 4 lat – 125,00 zł

do 5 lat – 150,00 zł.

 Sposób wnoszenia opłaty skarbowej:

 Gotówka w kasie Urzędu Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B,

lub na konto Gmina Ozimek siedziba : Urzędu Gminy i Miasta

Nr 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002  w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział Ozimek.

 

LICENCJA  NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

 Podstawa prawna:

 Art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym

/ Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm. /.

 Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek zawierający następujące dane: - wzór wniosku -pobierz

Firma, Imię i Nazwisko, Nr PESEL, Siedziba/miejsce zamieszkania, Nr w rejestrze przedsiębiorców lub

w ewidencji działalności gospodarczej, Obszar wykonywania działalności,     

Marka pojazdu, Kolor, Nr rejestracyjny, Nr nadwozia VIN, Okres na jaki ma być wydana licencja.

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 * odpis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji działalności gospodarczej,

 * kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej /REGON/,

 * kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej /NIP/,

 * zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność /art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b/,

 * kserokopia prawa jazdy,

 * kserokopia dowodu rejestracyjnego z przeznaczeniem TAXI,

 * kserokopia świadectwa legalizacji taksometru,

 * kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką,     

     potwierdzony zdanym egzaminem lub zaświadczenie o posiadanej 5 – letniej praktyce

     w zakresie  tego transportu /art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c/.

 Opłaty: 

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Obszar gminy:  od 2 – 15 lat  - 200,00 zł

                          powyżej 15 – 30 lat – 250,00 zł

                          powyżej 30 – 50 lat – 300,00 zł

Sposób wnoszenia opłaty skarbowej:

Gotówka w kasie Urzędu Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B,

lub na konto Gmina Ozimek siedziba :Urzędu Gminy i Miasta

Nr 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002 w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział Ozimek.

  • Data aktualizacji: 2020-05-29 12:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 148 535