W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie Polski prowadzona jest kampania informacyjna dotycząca tego zagrożenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, które weszło w życie 28 grudnia 2016 r., nakazuje się m.in.:

- odosobienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie;

- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych (oznacza, że również przydomowy chów drobiu, gołębi i ptaków ozdobnych należy zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii);

- utrzymanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiornikow wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.

 

Więcej informacji znajduje się w załącznikach.

Załączniki:
 do góry