logo cyberbezpieczny samorzad

 

Gmina Ozimek otrzymała grant na dofinansowanie zadania o nazwie „Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek”, które będzie realizowane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027  (FERC), Priorytet II: „Zaawansowane usługi cyfrowe”, działanie 2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

 

Celem projektu "Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek" jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego na potencjalne zagrożenia, zwiększenie świadomości wśród pracowników urzędu, zapewnienie ochrony danych mieszkańców i zachowanie ciągłości działania usług publicznych. 

 

 

Całkowita wartość projektu: 904 150,00 zł
Kwota dofinansowania: 849 901,29 zł  

Wkład własny: 54 248,71 zł ( 6%)     
Termin realizacji Projektu: 2024-2025

W ramach projektu zaplanowano m.in: audyty, zakup serwerów, programów antywirusowych oraz  szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędu.

 

Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa gminy Ozimek, poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby w gminie.   

 

Barbara Durkalec

Sekretarz Gminy Ozimek

 do góry