Logo projektu

 

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

 

CELE PROGRAMU

Zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

 

ZADANIA I DZIAŁANIA REALIZOWANE W PROGRAMIE

  • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;
  • regionalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z Organizacji Partnerskiej Regionalnej oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielenia pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;
  • przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu ich włączenie społeczne;
  • przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnianie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.

 

GRUPA DOCELOWA

Z pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • dochód nie przekraczający 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • dochód nie przekraczający 1590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej.

 

PRZEWIDZIANE EFEKTY I REZULTATY

Zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację działań towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej.

 

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA

  • osoby spełniające powyższe kryteria muszą zgłosić się do pracowników socjalnych Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w celu złożenia oświadczeń, aby mogły otrzymać skierowanie do otrzymania żywności,

 

  • osoby, które nie korzystają aktualnie ze świadczeń Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej, muszą również przedstawić dokumenty potwierdzające dochody.

 

OKRES REALIZACJI DOSTAW

Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie od kwietnia 2024 r. do listopada 2024 r.

 

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze: w łącznej ilości ok. 34 kg, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe w tym: (groszek z marchewką 1,60 kg, koncentrat pomidorowy 0,96 kg, dżem truskawkowy 1,20 kg),

2) Artykuły skrobiowe w tym: (makaron jajeczny świderki 2,50 kg, mąka pszenna 4 kg, kasza jęczmienna 1,50 kg, płatki owsiane 1 kg herbatniki maślane 0,60 kg, kawa zbożowa rozpuszczalna 0,40 kg),

3) Artykuły mleczne w tym: (mleko UHT 6 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 1,20 kg),

4) Artykuły mięsne w tym: (szynka wieprzowa mielona 1,20 kg, szynka drobiowa 1,20 kg, pasztet wieprzowy 0,48 kg, szprot w oleju 0,68 kg),

5) Cukier (Cukier biały 4 kg),

6) Tłuszcze (olej rzepakowy 4 l),

7) Dania gotowe (Fasolka po bretońsku 1,50 kg).

 

Szczegółowe informacje do Programu są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Logo projektu

Załączniki:
 do góry