Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Ozimek złożyła wniosek o dofinansowanie w naborze na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Dnia 31 lipca 2023 r. Burmistrz Mirosław Wieszołek podpisał umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa”.

Cel operacji: Poprawienie infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Krasiejów.

Planowane efekty operacji: przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku 0,251 km.

Wartość projektu: 1 816 878,71 zł, z czego przyznana pomoc wynosi 1 150 401 zł.

Umowa o przyznanie pomocy: 00084-65151-UM0800142/22.

 do góry