Opolska karta rodziny

Informacje

Ruszyła Opolska Karta Rodziny i Seniora

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można pobrać i  już składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku. Formularze są dostępne w Referacie Zamówień Publicznych, Środków Pomocowych i Promocji ( pok. nr 116 I piętro) oraz na stronie internetowej Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim.

Uprawnieni do korzystania z OKRiS są:

 • rodzice wychowujące minimum 2 dzieci w wieku do 18 lat (małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) zamieszkujący na terenie województwa opolskiego;
 • rodzice wychowujący dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 26 roku życia
  i posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
 • osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

 Karta uprawnia:

 1.      Rodziców z dwójką i więcej dzieci oraz osoby powyżej 65 roku życia z woj. opolskiego do zniżek i ulg oferowanych przez:
 • wybrane instytucje regionalne i gminne;
 • podmioty prywatne – partnerów samorządu woj. Opolskiego i partnerów gminnych.

Formularze wniosków można również pobrać tutaj

Regulamin wydawania i użytkowania OKRiS można pobrać tutaj

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.ssd.opolskie.pl

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2018-04-27 07:41
 • |
 • Licznik odwiedzin: 39 182 571