Opolska karta rodziny

Informacje

Zmiany w Regulaminie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Zarząd Województwa Opolskiego

w dniu 26 października br., podjął uchwałę

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Podjętą uchwałę (Nr 1278/2015 z dnia 26 października br.), treść aktualnego Regulaminu oraz załącznik 2a – Potwierdzenie odbioru Karty oraz załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. przedłużenia ważności Karty dostępne jest poniżej

 Do najważniejszych zmian wprowadzonych do Regulaminu należą:

  1. dodanie ust. 8a w §4 Regulaminu, o brzmieniu: „8a.  Ponowne wydanie karty, o której mowa w pkt 8,  może nastąpić po jej  zwróceniu do urzędu gminy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub wskazanej przez gminę jednostki.”
  2. dodanie ust. 8b w §4 Regulaminu, o brzmieniu: „8b. Nieprawidłowo wystawiona karta podlega zniszczeniu. ”
  3. dotychczasowa treść § 10 ust. 5 Regulaminu, została zastąpiona nowym brzmieniem: „Warunkiem przedłużenia ważności Karty jest złożenie oświadczenia przez Wnioskodawcę o spełnianiu przez wszystkich Posiadaczy Karty kryteriów, o których mowa w niniejszym regulaminie. Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 4 do Regulaminu. ”
  4. dotychczasowy  załącznik nr 2a do Regulaminu został zastąpiony nowym załącznikiem (zmiana formularza Potwierdzenia odbioru – zmiana formatu na A5 oraz wprowadzenie podstawowych danych osobowych Wnioskodawcy)
  5. wprowadzenie załącznika nr 4  do Regulaminu, tj. Oświadczenia dot. przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
Regulamin OKRIS (PDF, 7,38 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2015-11-10 09:59 Liczba pobrań: 36

Uchwała nr 1278 (PDF, 2,57 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2015-11-10 09:59 Liczba pobrań: 5

zał. 2a - potwierdzenie odbioru (WORD, 72,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2015-11-10 09:59 Liczba pobrań: 7

zał. 4 - oświadczenie do przedłużenia (WORD, 73,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2015-11-10 09:59 Liczba pobrań: 7

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-04-27 07:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 182 576