Opolska karta rodziny

Informacje

Zmiany w Regulaminie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

W dniu 26 stycznia 2015r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych do Regulaminu należą:

- podniesienie wieku dzieci z 18 do 25 lat, jeżeli kontynuują naukę;

- w przypadku dzieci niepełnosprawnych - bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

- wprowadzenie osobnych kart dla rodzin zastępczych;

- kwestia ilości wydawanych egzemplarzy kart (Liczba kart w rodzinie nie może być wyższa niż liczba osób w rodzinie, które ukończyły 10 rok życia) oraz przedłużenie ich terminu ważności;

- dodanie zapisu dotyczącego podpisu elektronicznego czy reklamacji

W załączeniu regulamin z dnia 26.01.2015r. wydawania i użytkowania OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA

Regulamin OKRIS 26.01.2015 (WORD, 70,56 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2015-02-11 07:56 Liczba pobrań: 117

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2018-04-27 07:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 182 578