Ruszył nabór do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku Opola na pierwszą kadencję 2021-2024!

Ruszył nabór do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku Opola na pierwszą kadencję 2021-2024!

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku może zostać uczeń szkoły z terenu gminy Ozimek lub mieszkaniec gminy Ozimek, który spełnia łącznie następujące kryteria potwierdzone pisemnym oświadczeniem kandydata:

a)     w dniu wyborów ukończy 13 lat i nie ukończy 26 lat (pod warunkiem, że kontynuuje naukę) ,

b)     działa na rzecz młodzieży,

c)     wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Radzie,

d)     nie jest zawieszony w prawach ucznia,

e)     przedstawi listę poparcia minimum 10 osób, które w dniu wyborów będą w wieku od 13 do 26 lat.

 

Od momentu dostarczenia oświadczenia poparcia przez kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku administratorem danych osobowych jest Gmina Ozimek.

Zadaniem kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku będzie propozycja rozwiązania zadania problemowego, znajdującego się w formularzu rekrutacyjnym.

Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku następuje wyłącznie poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który dostarczyć należy na adres e-mail mrm@ugim.ozimek.pl z dopiskiem temacie wiadomości mailowej „Młodzieżowa Rada Miejska w Ozimku – zgłoszenie kandydata”  (jako scan formularza podpisany przez kandydata/opiekuna) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 roku do godziny 15:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4622839

 

 do góry