W dniu 30 listopada 2021 roku zakończył się nabór na członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku.

Zespół ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku w składzie: Marceli Biskup – Radny Rady Miejskiej w Ozimku, Ryszard Koźlik – Radny Rady Miejskiej w Ozimku, Mateusz Pinkawa – Prezes UKS Athletic Ozimek, Emilia Jendryassek – pracownik UgiM w Ozimku, Łucja Furman – pracownik UgiM Ozimek w dniu 2 grudnia 2021 r. dokonał oceny 16 kandydatur na młodzieżowych radnych. Przyznano punktację w skali 0-40 za zadania 6-8 łącznie, według kryteriów wyboru opisanych w ust. I pkt 6 załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/322/21 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu.

Z przyznanej punktacji wyłoniono następujący skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku:

 1. Piotr Bloszczyk
 2. Laura Wieszołek
 3. Bartosz Bednarski
 4. Jan Bułgajewski
 5. Maja Stonoga
 6. Paweł Świętek
 7. Maciej Możdżeń
 8. Halina Bąk
 9. Aleksandra Widawski
 10. Julia Marcinowska
 11. Bartosz Kuczer 
 12. Mateusz Świerc
 13. Marek Niedbalec
 14. Wiktoria Machulak
 15. Dawid Makulski

Serdecznie gratulujemy wszystkim członkom i życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju Gminy Ozimek.

Joanna Bachłaj

 do góry