Młodzieżowa Rada Miejska w Ozimku została powołana Uchwałą Nr XXXVIII/322/21 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 września 2021 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu.

 

Jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, ale przede wszystkim jest reprezentacją młodzieży uczącej się lub mieszkającej na terenie Gminy Ozimek. Kadencja Rady trwa 3 lata.

W dniu 17 grudnia br. odbyła się uroczysta sesja, podczas której młodzi radni złożyli ślubowanie, a następnie ze swojego grona wybrali Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Skład  Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku:

  • Przewodniczący - Piotr Bloszczyk,
  • Wiceprzewodnicząca - Wiktoria Machulak,
  • Sekretarz - Julia Marcinowska,
  • Pozostali członkowie: Halina Bąk, Bartosz Bednarski, Jan Bugajewski, Bartosz Kuczer, Dawid Makulski, Maciej Możdżeń, Marek Niedbalec, Maja Stonoga, Alexandra Widawski, Laura Wieszołek, Mateusz Świerc, Paweł Świętek.  

 

Główne cele działania Młodzieżowej Rady Miejskiej to m.in. zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym, reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych, poszerzenie udziału młodzieży w życiu społecznym gminy, działanie na rzecz ochrony praw i godności dzieci i młodzieży, organizacja życia kulturalnego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ozimek, nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami młodzieżowymi oraz z innymi młodzieżowymi radami miast i gmin, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym.

 

Po zakończonych obradach młodzi radni wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez stowarzyszenie EUROPA IUVENIS zorganizowanych w ramach projektu „Strategia Młodzieżowa Opolszczyzna”.

Galeria
 do góry