Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

  

Komu przysługuje darmowa pomóc?

  • OSOBIE FIZYCZNEJ po podpisaniu w punkcie oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
  • OSOBIE FIZYCZNEJ prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, po złożeniu dodatkowego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz zaświadczeń dotyczących pomocy de minimis.

 

W Ozimku punkt znajduje się w Domu Kultury przy ul. księdza Kałuży 4. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 697 686 123.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc 

W załączeniu znajduje się nowy wykaz punktów NPP w Powiecie Opolskim

System nieodpłatnej pomocy prawnej
System nieodpłatnej pomocy prawnej
Załączniki:
 do góry