Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-05-31 10:07:54

Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

W Ozimku punkt znajduje się w Domu Kultury przy ul. księdza Kałuży 4, pok. nr 7, tel. 77 46 51 139.


Fundacja Ex Bono realizuje w latach 2019-2021 na terenie województwa opolskiego projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, mający na celu udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym a także udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym. Każda osoba, która doświadczyła przestępstwa (m. in. przemocy w kradzieży, oszustwa, rozboju, pobicia, uchylania się od alimentów, groźby karalnej, stalkingu, uszkodzenia ciała, przestępstwa seksualnego, wypadku komunikacyjnego albo innego przestępstwa), jest bliskim członkiem rodziny osoby pokrzywdzonej lub świadkiem, ma możliwość uzyskać bezpłatną, profesjonalną i specjalistyczną pomoc, która obejmuje poradnictwo prawne, psychologiczne i psychiatryczne oraz ekonomiczne (np. w postaci zakupu sprzętu, bonów żywnościowych/towarowych, usług rehabilitacyjnych itp.)
Na terenie Gminy Ozimek podjęto współpracę pomiędzy Fundacją Ex Bono a Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej, który aktywnie włączył się w działania na rzecz osób pokrzywdzonych.
Termin spotkania ustalić można telefonicznie lub poprzez zgłoszenie

tel. 574-225-295
e-mail: opole@exbono.pl

Okręgowy Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

ul. Niemodlińska 3a

45-710 Opole

tel. 574-225-295 (telefon czynny całodobowo)

Godziny działalności punktu:

pon., wt., czw., pt., 8:00-15:00

śr. 13:00-20:00

sob. 8:00-12:00