Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) Burmistrz Ozimka wydał zarządzenie Nr BO.0050.15.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., w którym również określono sposób i terminy ubiegania się przez nauczycieli o dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

W załącznikach do ww. zarządzenia Burmistrza Ozimka określono wzór wniosku o dofinansowanie opłat za kształcenie oraz wzór umowy zawieranej w przypadku przyznania tego dofinansowania.

Załączniki:
 do góry