Doskonalenie zawodowe nauczycieli

WSPIERANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) Burmistrz Ozimka wydał zarządzenie Nr BO.0050.15.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., w którym również określono sposób i terminy ubiegania się przez nauczycieli o dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

W załącznikach do ww. zarządzenia Burmistrza Ozimka określono wzór wniosku o dofinansowanie opłat za kształcenie oraz wzór umowy zawieranej w przypadku przyznania tego dofinansowania.

Zarządzenie_nr_OR_0050_15_2021 (PDF, 1,98 MB)

załączył: Agnieszka Walczak, aa dnia 2021-02-02 12:15 Liczba pobrań: 36

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.15.2021 (WORD, 21,09 kB)

załączył: Agnieszka Walczak, aa dnia 2021-02-02 12:16 Liczba pobrań: 47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.15.2021 (WORD, 17,96 kB)

załączył: Agnieszka Walczak, aa dnia 2021-02-02 12:16 Liczba pobrań: 44

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 174 136