Doskonalenie zawodowe nauczycieli

WSPIERANIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) Burmistrz Ozimka wydał zarządzenie Nr BO.0050.17.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., w którym również określono sposób i terminy ubiegania się przez nauczycieli o dofinansowanie opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

W załącznikach do ww. zarządzenia Burmistrza Ozimka określono wzór wniosku o dofinansowanie opłat za kształcenie oraz wzór umowy zawieranej w przypadku przyznania tego dofinansowania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr BO.0050.17.2020 (WORD, 21,01 kB)

załączył: Lidia Musiał, aa dnia 2020-02-18 10:59 Liczba pobrań: 87

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr BO.0050.17.2020 (WORD, 17,92 kB)

załączył: Lidia Musiał, aa dnia 2020-02-18 10:59 Liczba pobrań: 59

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-11-25 07:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 59 227 895