PUNKT INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORSTW (DOTACJE, SZKOLENIA, KONKURSY, itp.)

Spotkanie szkoleniowo- informacyjne pt. "Susza- zagrożenia dla upraw rolniczych"

W odpowiedzi na narastający problem suszy i jej skutków, Izba Rolnicza
w Opolu ma zaszczyt zaprosić na spotkanie szkoleniowo- informacyjne  pt. „Susza- zagrożenia dla upraw rolniczych”, które odbędzie sięw dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu (ul. Północna 2, 45-805 Opole).

 

Plan spotkania:

1.  Przywitanie delegatów Izby Rolniczej w Opolu i zaproszonych gości- Marek Froelich Prezes    Izby Rolniczej w Opolu

2. Podsumowanie suszy w roku 2019 oraz omówienie  zasad szacowania strat w roku 2020- Adrian Czubak Wojewoda Opolski, Małgorzata Kałuża – Swoboda Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości

3. Omówienie zasad przyznawania pomocy w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych– w obszarze nawadniania w gospodarstwie- Jolanta Bińczycka Opolski Oddział Regionalny ARiMR

4. Bilans wypłaconej pomocy suszowej za rok 2019 oraz omówienie problemów związanych
z obsługą wniosków o pomoc suszową- Agnieszka Gul Opolski Oddział Regionalny ARiMR

5. Omówienie zasad wydawania pozwoleń wodnoprawnych na inwestycje dotyczące nawadniania  w rolnictwie- Paweł Szymczuk Naczelnik Wydziału Utrzymania Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Piotr Pancześnik Zlewnia Opole

6.  Przedstawienie planu przeciwdziałania skutkom suszy- Paweł Szymczuk Naczelnik Wydziału Utrzymania Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Piotr Pancześnik Zlewnia Opole

7. Ubezpieczenia rolnicze jako instrumenty łagodzące skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych- Paweł Warunek TUW w Opolu

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o potwierdzenie przybycia
na spotkanie do 14 lutego br. na adres e-mail: dyrektor@izbarolnicza.opole.pl
lub telefonicznie pod nr tel. 77 457 23 27

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-08-13 17:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 042 630