PUNKT INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORSTW (DOTACJE, SZKOLENIA, KONKURSY, itp.)

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ SZKOLENIA KOMPUTEROWE

Plakat

Szanowni Państwo,

MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu Spółka komandytowa zaprasza do skorzystania z BEZPŁATNEGO kursu języka angielskiego oraz szkoleń komputerowych zakończonych egzaminem zewnętrznym.

Każdy uczestnik może wziąć udział w:

 1. Bezpłatnym kursie języka angielskiego na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2, w wymiarze 120 godzin.
  Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym i egzaminem zewnętrznym.
 2. Bezpłatnym kursie komputerowym w wymiarze 96 godzin.
  W ramach kursu oferujemy trzy moduły na dwóch poziomach (podstawowym i średniozaawansowanym): obsługa komputera, praca i bezpieczeństwo i sieci, tworzenie treści MS Word, Excel, Power Point.
  Kurs kończy się egzaminem wewnętrzny i egzaminem zewnętrznym.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałe na terenie województwa opolskiego, w szczególności: w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkałych na terenach wiejskich oraz z niepełnosprawnościami. 

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywać się będą na terenie województwa opolskiego, po godzinach pracy, możliwie blisko miejsca pracy.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o  umieszczenie plakatu informacyjnego o projekcie w Państwa siedzibie i rozpowszechnienie wśród potencjalnych Uczestników projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 09 Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.03 Wsparcie kształcenia ustawicznego.

Więcej informacji na stronie internetowej:  www.opolskiebezbarier.pl, www.akademiaopolskie.pl oraz pod numerem telefonu 505 577 269.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2018-04-24 17:04
 • |
 • Licznik odwiedzin: 39 152 538